Петко Кръстев е новият председател на БАУД

Редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) прие отчетните документи и насоките за дейността на БАУД, като избра и нов Управителен съвет на Асоциацията на асет мениджърите в България.

Новият състав на УС на БАУД включва следните членове: „Астра Асет Мениджмънт“, „Бенчмарк Асет Мениджмънт“, „ДСК Управление на активи“, „Елана Фонд Мениджмънт“, „Златен лев Капитал“, „Карол Капитал Мениджмънт“, „КД Инвестмънтс“, „ОББ Асет Мениджмънт“, „ПФБК Асет Мениджмънт“, „Райфайзен Асет Мениджмънт“ и „Статус Капитал“.

На свое заседание от 12 юли т.г. новоизбраният управителен съвет на БАУД избра за свой Председател г-н Петко Кръстев, изпълнителен директор на „ДСК Управление на активи“.