Лятно училище „Анализ на финансови отчети и управление на портфейли”

Лятното училище е инициатива на Фондация „Буров“, израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация.

Създадено през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор и индустрията. Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в банкирането, управлението на портфейли.
Тази година лятното училище ще се проведе в края на август – от 23 до 27 в хотел „Жеравна” – гр. Банкя и ще бъде посветено на „Анализ на финансови отчети и управление на портфейли”. Събитието се провежда съвместно с БФБ-София, БАУД и БАЛИП, както и с финансовата подкрепа на Софарма АД и издателство Класика и Стил.

В Лятното училище ще бъдат включени 20 студенти от икономическите университетите в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.

Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат попълнена информационна карта и есе на тема „Предимства и недостатъци на дяловите, дълговите и хибридни финансови инструменти в различните фази на икономическия цикъл” до 30 юли 2010 г. на електронната поща на Фондацията – fnburov@bdbank.bg.

Одобрените участници ще бъдат обявени до 13 август 2010 г. на сайта на фондацията. На участниците в Лятното училище фондацията поема таксата за участие, нощувките и храната. Програмата на Лятното училище, Информационната карта и изискванията към разработката на есето са публикувани в www.burov.org, секция „Лятно училище”.
За допълнителна информация тел. (02) 930-62-50;