Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери – информация за записване и банкови сметки

Обучението стартира на 09 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.

Цените на обучението са в размер на 590 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (64 часа по 45 минути) и 450 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути).

Обучението ще се проведе в сградата на ИП „Карол” АД в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, като същото ще стартира на 9 октомври. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 520 лв., а за брокери – 400 лв. Съгласно решението на УС на БАЛИП, членове на Асоциацията, които не са платили членския си внос за 2011 г. и по-ранни години, няма да ползват отстъпка.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:
1. За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:
IBAN: BG08FINV91501215174660
BIC: FINVBGSF
ПИБ АД

2. За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0877502018 или 0895799585, или изпрати електронно съобщение на адреси:
jichev@balip.com
jichev@baud.bg

а) Сметка на БАЛИП

IBAN: BG08FINV91501215174660
BIC: FINVBGSF
ПИБ АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД