Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.
Обучението ще бъде проведено от следните лектори:
– Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
– Надя Неделчева, CFA – Портфолио мениджър, „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД;
– Ирина Димитрова, CFA – Финансов директор в НЕГ.БГ;
– Галина Димитрова, CFA – Финансов експерт, ОББ.

Вече има създадена традиция курсистите на БАЛИП и БАУД да се представят много добре на изпитите пред КФН. През годините успеваемостта на курса е била следната:
За 2012 г. от 14 издържали изпита кандидати за брокери, 10 са наши курсисти (71.42 % успеваемост). При инвестиционните консултанти от 9 издържали изпита кандидати, 7 са наши курсисти (77.77% успеваемост).
За 2013 г. от 11 издържали успешно изпита кандидати за брокери – 7 са наши курсисти (63.63% успеваемост), а от 6 успешно издържали изпита кандидати за инвестиционни консултанти – 4 са наши курсисти (66.66% успеваемост).
За 2014 г. от 7 издържали изпита за брокери кандидати, 6 са наши курсисти (85.7% успеваемост), а от 11 издържали изпита за инвестиционни консултанти, 9 са наши курсисти (81.8% успеваемост).

Цените на обучението са в размер на 700 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (70 учебни часа) и 560 лв. за курсовете за брокери (45 учебни часа).
Обучението ще се проведе в сградата на ИП «Карол» АД в гр. София, ул.
„Златовръх” №1, като същото ще стартира на 28 ноември 2015 г. и приключва на 10 януари 2016 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит на 16 януари 2016 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 570 лв., а за брокери – 440 лв.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса по следните сметки

1. За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

2. За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането,

а) Сметка на БАЛИП
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

За повече информация:

тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси: jichev@balip.com и jichev@baud.bg