БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Курсовете се организират за единадесета поредна година

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. септември 2020 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече единадесета поредна година.

Курсовете ще стартират на 19 септември 2020 г. и ще продължат до 1 ноември 2020 г.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 7 ноември 2020 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Пролетният курс за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Обучението ще се проведе в зала в комплекса София Тех Парк в гр. София.

За курсовете

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Проф. Д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ);
  • Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
  • Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
  • Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
  • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС и Председател на Правния комитет на БАУД.

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.

Традиция на БАЛИП и БАУД

БАЛИП и БАУД провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти за десета поредна година.  Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.

Цени на курсовете

Цените на обучението са в размер на 750 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 620 лв. за курсовете за брокери (60 учебни часа).
Обучението ще започне на 19 септември 2020 г. и приключва на 1 ноември 2020 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 7 ноември 2020 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Курсът за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 630 лв., а за брокери – 490 лв.
Предвидена е отстъпка и за бивши курсисти на БАЛИП и БАУД от предходни курсове, които ще заплащат 80% от съответните такси. Ако участник желае да посещава и двата курса, то заплаща таксата за курса за инвестиционни консултанти плюс 50% от таксата за курса за брокери.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:
1. За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

2. За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адрес: jichev@baud.bg

а) Сметка на БАЛИП

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Заплащането на таксите става само по банков път. В случай, че не бъде набрано минималното количество курсисти, таксите на платилите за курса кандидати ще бъдат възстановени по банковите им сметки в срок до 3 работни дни, считано от 20 септември 2020.