За десета поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.

Обучението ще се проведе в сградата на ИП «Карол» АД в гр. София, ул. „Златовръх” №1, като ще стартира на 28 септември 2019 г. и ще приключи на 10 ноември 2019 г.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, при допълнително заплащане, на пробен изпит на 16 ноември 2019 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Вече има създадена традиция курсистите на БАЛИП и БАУД да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.

Предвижда се кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса, като подробна информация относно банковите сметки може да се намери на сайтовете на двете асоциации:  https://balip.com и https://baud.bg.

Лектори

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Проф. Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)
  • Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
  • Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД;
  • Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
  • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС и Председател на Правния комитет на БАУД.

Цени на курсовете

Цените на обучението са в размер на 720 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 590 лв. за курсовете за брокери (60 учебни часа).

Обучението ще започне на 28 септември 2019 г. и приключва на 10 ноември 2019 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 16 ноември 2019 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 600 лв., а за брокери – 470 лв.

Записване за курсовете

Записването става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:

За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси: jichev@balip.com или jichev@baud.bg

а) Сметка на БАЛИП
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД