БАУД и БАЛИП обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

Обучението ще се проведе от 15 септември 2018 г. до 28 октомври 2018 г.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит на 3 ноември 2018 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Курсовете се провеждат в сградата на ИП «Карол» АД в гр. София, ул. „Златовръх” №1.

Цените на обучението са в размер на 700 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (70 учебни часа) и 560 лв. за курсовете за брокери (45 учебни часа).

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати  отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 570 лв., а за брокери – 440 лв.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
  • Надя Неделчева, CFA – Портфолио мениджър, „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД;
  • Ирина Димитрова, CFA – Финансов директор в НЕГ.БГ;
  • Галина Димитрова, CFA – Финансов експерт, ОББ.

Записване за курсовете

Записването става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:

За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси: jichev@balip.com или jichev@baud.bg

а) Сметка на БАЛИП
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Изпитите за брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат от Комисията за финансов надзор (КФН) на 10 и 11 ноември 2018 г.  Документи за записване за изпити се подават в КФН от 1 август 2018 г. (сряда) до 24 август 2018 г. (петък) включително. Подробна информация от КФН