Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери – информация за банкови сметки

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.
Обучението стартира на 5 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.

Цените на обучението са в размер на 590 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (60 часа по 45 минути) и 450 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути).

Обучението ще се проведе в сградата на ИП «Аларик Секюритис» ООД в гр. София, пл. „Позитано” №2, сградата на „Перформ бизнес център”, като същото ще стартира на 5 октомври и приключва на 16 ноември. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит на 23 ноември и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 520 лв., а за брокери – 400 лв. Съгласно решението на УС на БАЛИП, членове на Асоциацията, които не са платили членския си внос за 2012 г. и по-ранни години, няма да ползват отстъпка.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:

1. За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:

IBAN: BG08FINV91501215174660
BIC: FINVBGSF
БАНКА: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

2. За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0877502018 или 0895799585, или изпрати електронно съобщение на адреси:

jichev@balip.com
jichev@baud.bg

а) Сметка на БАЛИП
IBAN: BG08FINV91501215174660
BIC: FINVBGSF

БАНКА: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД