Във връзка с проведена среща с КФН

Във връзка с проведена на 26.01.2015 г. среща с Комисията за финансов надзор, Управителният съвет на БАУД на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Устава на БАУД взе решение поради важността на поставените на срещата въпроси, те да бъдат обсъдени на Общото събрание на Асоциацията