БАУД навърши 5 години

Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) навърши пет години от официалната си регистрация.

Асоциацията беше учредена в края на 2004 г. от осем управляващи дружества. Към момента в БАУД членуват 30 управляващи дружества, като едно дружество е със статут на партньор. Членовете на БАУД управляват портфейлите на над 90 български взаимни фонда с обща стойност на активите от близо 378 млн. лв. към края на месец януари 2010 г.

През 2004 г. БАУД прие Етичен кодекс за работата на управляващите дружества. Българската асоциация членува в Европейската Асоциация на Фонд Мениджърите (EFAMA), като до 2007 г. беше наблюдател, а от 2009 г. стана пълноправен член на тази организация.