Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.47 % 1.64 % 5.31 % 7.92 % 4979503.7 BGN 1165.9524 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.expat.bg