Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.36 % -2.19 % -2.38 % 9.65 % 1952480.18 BGN 799.9001 BGN 18.07.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg