Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.23 % -1.43 % -2.31 % 5.6 % 532036.53 BGN 8.7191 BGN 23.04.2018
Бележки към емисията
www.astraam.bg