Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.86 % -10.03 % -1.54 % 4.72 % 36098598.04 BGN 0.295 BGN 15.11.2018
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu