Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.01 % 0.87 % -0.27 % 3.04 % 5061344.24 EUR 1.1049 EUR 15.11.2018
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu