Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.1 % 3.45 % 1.68 % 0.78 % 15249605.51 BGN 13.7009 BGN 18.01.2018
Бележки към емисията
www.astraam.bg