Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Избрани Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.752 % -9.544 % 6.572 % 9.05 % 1390093.68 BGN 0.6045 BGN 24.04.2018
Бележки към емисията
www.alfafunds.com