Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Избрани Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.062 % -10.162 % 2.703 % 8.66 % 1029888.16 BGN 0.5833 BGN 22.06.2018
Бележки към емисията
www.alfafunds.com