Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД


ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.38 % 1.05 % -6.98 % 3.97 % 93866.18 BGN 22.5072 BGN 22.01.2019
Бележки към емисията
www.dvam.bg