Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД


ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.65 % 1.2 % -6.78 % 3.74 % 94930.66 BGN 22.8143 BGN 12.10.2018
Бележки към емисията
www.dvam.bg