Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД


ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.52 % -1.86 % -9.33 % 6.8 % 1122403.94 BGN 7.8343 BGN 12.10.2018