Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД


ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.65 % -0.87 % -6.35 % 3.59 % 718905.4 BGN 8.9418 BGN 21.09.2018
Бележки към емисията
www.dvam.bg