Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.8 % -0.45 % 3.13 % 4.43 % 57406348.12 BGN 0.9489 BGN 23.05.2019