Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.69 % 5.43 % 4.45 % 5.39 % 4414113.06 BGN 0.7416 BGN 22.01.2019
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu