Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Ценни Метали
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.32 % -18.47 % -3.54 % 33.9 % 6482.96 USD 4.9869 USD 21.09.2017
Бележки към емисията
www.astraam.bg