Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ “ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР ”
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.02 % 0.73 % 0.02 % 0 % 54611138.1 BGN 1.0349 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg