Документи ЕФАМА

Месечен бюлетин на ЕФАМА с ключови данни за фондовата индустрия

EFAMA Fact Sheet 02-2019 (pdf, 309.1 KiB)

EFAMA Fact Sheet 01-2019 (pdf, 309.0 KiB)

EFAMA Fact Sheet 12-2018 (pdf, 507.0 KiB)

EFAMA Fact Sheet 11-2018 (pdf, 506.6 KiB)

EFAMA Fact Sheet 10-2018 (pdf, 505.3 KiB)

EFAMA Statistical Release Q3-2018 (pdf, 1.4 MiB)

EFAMA Fact Sheet 09 2018 (pdf, 509.1 KiB)

EFAMA Fact Sheet 08-2018 (pdf, 510.6 KiB)

EFAMA Fact Sheet 05-2018 (pdf, 508.4 KiB)

EFAMA Fact Sheet 04-2018 (pdf, 507.0 KiB)

EFAMA Fact Sheet 02-2018 (pdf, 491.9 KiB)