Управителен съвет

Председател на УС: Петко Кръстев – ДСК Управление на активи
Главен секретар: Евгений Жишев

Членове:
Владислав Панев – Скай Управление на Активи АД
Николай Ялъмов – Капман Асет Мениджмънт АД
Георги Малинов – Елана Фонд Мениджмънт АД
Даниел Ганев – Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД
Екатерина Радева – Златен Лев Капитал АД
Катина Пейчева – ОББ Асет Мениджмънт АД
Мадлен Минева – Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД
Николай Костов – ПФБК Асет Мениджмънт АД
Петко Вълков – Конкорд Асет Мениджмънт АД
Стоян Тошев – Астра Асет Мениджмънт АД