Управителен съвет

Председател на УС: Петко Кръстев – ДСК Управление на активи
Главен секретар: Евгений Жишев

Членове:
1. „АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
2. „ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ“ АД;
3. „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
4. „ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
5. „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД;
6. „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
7. „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД;
8. „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД;
9. „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
10. „ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД;
11. „ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
12. „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ“ АД;
13. „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД.