Комитети

Комитети:

Финанси и счетоводство – Катина Пейчева – председател
Инвестиции – Димитър Тончев – председател
Правни въпроси – Екатерина Радева – председател
ПР и Реклама – Петко Вълков – председател
Етика – Мадлен Минева – председател
Международно сътрудничество – Даниел Ганев – председател