Комитети

Комитети:

Комитет по инвестициите – председател Димитър Тончев, УД „ДСК Управлеине на активи“ АД;
Правен комитет – председател Георги Малинов, УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД;
Комитет по финанси и счетоводство – председател Катина Пейчева, УД „ОББ Асет Мениджмънт“;
Комитет по маркетинг и реклама – председател Нели Петрова, УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД;
Комитет по международно сътрудничество – председател Даниел Ганев, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.